Om Alliero


Tradisjonsrikt firma – moderne drift

Alliero har røtter helt tilbake til 1929, og vi er en bedrift som er stolte av våre tradisjoner. I dag er Alliero en totalleverandør av håndverkstjenester og entrepriser innenfor både rehabilitering og vedlikehold av eiendom. Vi innehar også spesialkompetanse på restaurering av eldre bygg, som ofte gjennomføres i samarbeid med antikvariske myndigheter. Hvis du ser deg omkring i Oslo kan du se resultatene av en rekke prosjekter, utført av våre egne ansatte.

Vi utfører årlig mange hundre oppdrag for eiendomsaktører i Oslo og Akershus med våre over 150 ansatte. Alliero har en samlet fag – og håndverkkompetanse som setter oss i stand til å møte krevende utfordringer. Fem av våre prosjektledere har ingeniør bakgrunn og to av disse har spesialisert seg innenfor bygningsvern og restaurering. 14 av våre medarbeidere har mesterbrev innenfor sine fagområder. I tillegg til våre erfarne og fagutdannede håndverkere innenfor de tradisjonelle fagene, har vi spesialkompetanse på entrepriser, prosjektledelse og kvalitetsstyring. Det er et nært samarbeid mellom de forskjellige faggruppene og vi hjelper hverandre med å finne frem til gode løsninger for våre kunder.

Vårt mål er å levere kvalitet i alle ledd og gjennomføre alle våre prosjekter, uansett størrelse, på en trygg, forskriftsmessig og lønnsom måte.