Terrorsikring

Etter 22. juli er det blitt viktig å forebygge for å verne mennesker og verdier mot skader som følge av denne typen angrep og lignende. Det kan dreie seg om terroranslag eller andre hendelser hvor skytevåpen eller eksplosiver avfyres med overlegg, eller ved uhell.

Som terrorsikring utfører vi trykksikring av fasader og bygninger og splintsikring av vegger, glass-skillevegger og innvendig i bygninger. Vi monterer trykksikre vinduer og dører, disse leveres i ulike klasser etter hvilket nivå av sikring man ønsker å oppnå og hva bygningen tillater. Sikring av vinduer og dører kan kombineres med trykk- og splintsikring av yttervegger, her brukes en kombinasjon av forskjellige materialer som kevlar, kompositt, stål og folie.

Vi leverer også skuddsikre glass og vegger i ulike klasser, både alene og i kombinasjon med trykksikring. I løpet av de siste årene har vi levert sikringsløsninger i en rekke bygninger, både lokale tiltak i resepsjoner og VIP- lokaler, og komplette løsninger til hele bygninger.

Av terrorsikring kan vi levere:

  • Pullert
  • Bombefilm
  • Bombevegger
  • Sikkerhetsdører
  • Sikkerhetsvinduer
  • Sikring mot avlytting
  • Skuddsikre vegger