Stillas

Vi leverer stillasløsninger til de fleste typer oppdrag, og har over 20 års erfaring innen stillasfaget. Vi kan tilby montering av lettstillas, tung murerstillas, utstyr som heiser og nedkastrør, og egne sertifiserte montører.

 

Murer – og tungstillas

Dette er et stillas som kan brukes til alle jobber, også når det er snakk om stor belastning. I hovedsak blir det brukt utendørs, og det er et svært fleksibelt system som brukes mye til fasadejobbing og murarbeid. Belastningsklasse er 450 kg per m2.

Lettstillas

Dette er et lettvint stillas som egner seg godt til bruk ved maling av fasader, reparasjon og takarbeid. Stillaset kan brukes av både proffer og private og passer til det meste. Belastningsgrad er 200 kg per m2.

Rullestillas

Vi har stillas både til bruk utendørs og innendørs. Vi har korte og høye og lange og lave, makshøyde er seks meter. De fleste har innvendig stige og rekkverk, og kan brukes av både håndverkere og private.

Person – og vareheis

Vi har to typer Geda-heiser; to for last opp til 500 kg og én for last på opptil 1500 kg.
Disse kan brukes som byggeplassheiser og ved nybygg og rehabilitering, både rett på bygget og i forbindelse med stillas. Alle superlifter og heiser blir sertifisert hvert år.

Tak over tak

Dette brukes når bygget skal være tett for nedbør og snø, og brukes i forbindelse med tungstillas. Dette systemet blir mye brukt om vinteren.