Fasade og tak

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor fasaderenovering og – oppussing, i tillegg til en rekke utbedringstiltak. Oppdragene kan være alt fra mindre ansiktsløftninger av fasaden på gamle bygårder, til totalrehabilitering av verneverdige kulturperler. Vi har opparbeidet oss betydelig kompetanse på jobber med krav til historisk bevaring og gammel dekor og stukkatur.

Alliero har utført mange fasade- og tak rehabiliteringsprosjekter for borettslag og sameier. Våre leveranser omfatter piper, balkonger, vinduer, tak, drenering, trapper, murarbeider utenomhus, fasader, trappeoppganger,

Vår tak og fasadeavdeling utfører jevnlige fasadekontroller og fasadesikring for flere av våre kunder. Slitasje og frost kan føre til oppsprekking av fasadeelementer og fare for nedfall.

En stor andel av fasadeprosjektene vi gjennomfører i løpet av et år er statlige og offentlige bygg, disse har krav til høy kvalitet og god gjennomføring.

Kjernetjenestene vi tilbyr er:

  • Fasaderehabilitering (Pussfasader, teglfasader, natursteinsfasader)
  • Mur – og pussarbeider
  • Fasadesikring
  • Natursteinsarbeider
  • Antikvarisk rehabilitering
  • Etterisolering og teglforblending
  • Vindusrehabilitering og utskifting