Entreprenør

Alliero Entreprenør påtar seg store og små entrepriser innen rehabilitering og utbygging av eiendom. Disse prosjektene er ofte tverrfaglige og komplekse, og krever bygningsteknisk spisskompetanse og erfaring. Vi tilbyr profesjonell prosjektledelse og fagkunnskap innen alle håndverksdisipliner.

Vår stab består av folk med ingeniør- , økonomi- og bygningsteknisk kompetanse, i tillegg har avdelingen egne snekkere og tømrere. Vi legger vekt på grundig planlegging og gjennomføring, strenge kvalitetsrutiner og kontinuerlig oppfølging gjennom hele prosessen.

Våre kunder er i hovedsak eiendomsfirma, statlige og kommunale etater, og private selskaper av ulik størrelse. Vi tilbyr rådgivning, prosjektering, fasadearbeid, restaurering og ombygging, soppsanering og vedlikeholds- og serviceavtaler.

Dør – og vindusutskifting

Vi har gjort store dør – og vindusprosjekter prosjekter for OBOS, Hotel Continental, diverse skoler, Hovedbrannstasjonen i Oslo og Regjeringskvartalet. Vi benytter oss av våre dyktige medarbeidere og leveranser fra kvalitetsprodusenter.

Snekker og tømrer

Vi har kvalifiserte fagarbeidere innen snekker- og tømrerfaget, disse leverer tjenester til små og store vedlikeholds, restaurerings- og rehabiliteringsprosjekter i Allerio.
Våre snekkere og tømrere benytter i hovedsak trematerialer, men i tillegg benyttes gipsplater, beslag, fuge- og tettematerialer og diverse isolasjonsmaterialer. Våre håndverkere kompetanse innen bygg og konstruksjon, og jobber tett med andre fagområder i Alliero.

Leietakertilpasninger

Vi har over 20 års erfaring med å tilpasse prosjektene for leietaker. Våre serviceinnstilte medarbeidere jobber tett med alle våre avdelinger for at både leietaker og byggherre skal bli fornøyde med sine lokaler. Vi har et bredt nettverk av arkitekter og interiørarkitekter som kan bistå med rådgivning i prosessen med å tilrettelegge.