Antikvarisk

En stor andel av bygningsmassen vår i Norge er bygget før 1950 og består hovedsakelig av materialer og overflater som må vedlikeholdes. Det å videreføre og ivareta håndverkstradisjoner er noe vi setter høyt og bygningsvern er en del av dette arbeidet. Arbeidene som kreves kan være alt fra retusjeringsarbeider til en total tilbakeføring til en bestemt tidsepoke. Vi legger vekt på grundig planlegging og gjennomføring av prosjekter. Med strenge kvalitetsrutiner og kontinuerlig oppfølgning gjennom hele prosessen ønsker vi å levere ett produkt kunden er fornøyd med.

Antikvarisk arbeid på vernede bygninger

Når det utføres arbeid på vernede bygninger, ved at de skal settes i stand eller tilbakeføres totalt er kunnskapen til de som utfører arbeidet viktig. Vi har bred kompetanse rundt historie, teknikker og materialer som brukt i ulike perioder. Mange av våre prosjekter utfører vi i samarbeid med Byantikvaren, Riksantikvaren og NIKU. Vi har erfaring med jobber på bygninger som er på «rød liste», «oransje liste» eller «gul liste».

Oppussing med gamle malingsteknikker

For huseiere eller andre som er opptatt av å pusse opp ved bruk av gamle teknikker tilbyr vi også rådgiving. Vi har arbeidet med teknikker som lasering, ådring, marmorering, patinering, forgylling, sjablongering, sparkelteknikker, samt kunstnerisk og figurativ dekor.

Rådgiver i byggeprosjekt

Vi tar også på oss jobb som rådgiver for byggeprosjekter, der hvor det enten er krav eller ønske om å bevare byggets historie. Som rådgiver kan vi bidra i flere faser av prosjektet.

Tilstandsanalyse av bygninger

I tilfeller hvor det er behov for å vurdere en bygnings tilstand kan Alliero utføre en tilstandsanalyse. En tilstandsanalyse kan utarbeides for både innvendig og utvendig tilstand. Etter befaring vil vi gi en rapport på bygningens tilstand med rådgivning i forhold til anbefalte tiltak. Vi kan også levere en opptegning av bygningen slik den står i dag, som f.eks. kan benyttes som dokumentasjon til søknader dersom bygningen skal flyttes.