06.11.2013

ROT-fradrag – en viktig del av et trepartssamarbeid

Som en ledende håndverksleverandør i det profesjonelle markedet har Alliero tatt til orde for og støttet forslaget om innføring av ROT-fradrag som virkemiddel mot svart arbeid og økonomisk kriminalitet i byggenæringen. – Dette kan bli et viktig virkemiddel for myndighetene i et trepartssamarbeid som kan få flere positive samfunnskonsekvenser, sier konsernsjef Amund Alm.

Håndverksbedriften, som har over 300 ansatte håndverkere fordelt på en rekke ulike fagfelt, mener ROT-fradraget er et godt eksempel på belønningstiltak som vil stimulere positivt til en bærekraftig utvikling av byggenæringen.

– ROT-fradraget adresserer et enormt problem, nemlig svart arbeid og økonomisk kriminalitet, på en konstruktiv og effektiv måte. Vi mener imidlertid det må flere virkemidler til, samtidig som både kunde- og leverandørsiden i det profesjonelle markedet bør tar sin del av ansvaret, sier Alm.

Han mener en bevisst rollefordeling mellom myndigheter, leverandører og kunder kan bidra til å få bukt med flere store problemer – herunder frafallet innen videregående, yrkesfaglig utdanning.

– Myndighetene kan gjennom et ROT-fradrag belønne private oppdragsgivere som velger hvitt. Men de bør også stimulere sterkere til at profesjonelle oppdragsgivere og deres innkjøpsfunksjoner ser seg tjent med å ha strenge regler, rutiner og systemer som favoriserer seriøse leverandører; de som dokumenterer at de satser på viktige områder som HMS, kompetanseutvikling og lærlinger.

– Strengere krav vil stimulere positivt til satsing på kompetanseheving og seriøs drift blant leverandørene. På denne måten får seriøse fremfor useriøs aktører konkurransefortrinnene – og man bidrar til å bygge opp fremfor å ødelegge næringen, sier Alm.

« »