Waldemar Thranesgate 86-98

Kontraktsum:     ca 2 350000,-
Oppstart:             Mai 2014
Ferdigstillelse:   September 2014

Utførte arbeider:
– Fasaderehabilitering med mur- og malearbeider
– Bytte trapper
– Bytte tremmer på terrasser
– Blikkenslagerarbeider
– Snekkerarbeider

« »