Vindusrehabilitering på Bispehaugen Trepaviljonger

Alliero utfører idag vindusrehabilitering i forbindelse med oppussing av Bispehaugen Trepaviljonger i Trondheim, hvor nå en av bygningene er ferdig og de to andre fortsatt er under oppussing. Vindusverkstedet har stått for komplett rehabilitering av ytterrammer og vindusomramminger. På før/etter-bildene ser en tydelig hvor forandret fasaden på trebygningen er, når alle bygninger er ferdig vil de passe godt inn i den omliggende trebebyggelsen.

Vindusrammene ble demontert og kjørt til vårt vindusverksted på Vallset. Der ble all maling, kitt og glass fjernet før råteskadene ble utbedret og ødelagt glass erstattet. Ettersom opprinnelig maling inneholder bly er det viktig å ha høyt fokus på HMS i denne jobben. Bruk av bly i maling var veldig vanlig før 1978 og det kan være en del bygninger som har dette på veggene og på vindusrammer.

Kontraktsform
Delt entreprise med ansvar for vinduer

Kontraktssum
ca 2,9 millioner

Byggetid
November 2016 – forventet ferdig juni 2017

« »