Vindusarbeider på Atlungstad Bryggeri

For tredje gang skal Alliero bistå med vindusarbeider på Atlungstad Bryggeri. Arbeidene vil bistå i å ferdigstille restaureringsarbeidet på vinduer, dette er en del av en større restaureringsjobb som har vært i prosess siden 2012 på Atlungstad Bryggeri. Arbeidene som utføres i år vil ferdigstille arbeidet med istandsettingen som har gått over 5 år.

Spesialist på vindusarbeider

Vårt vindusverksted på Harasjøen utfører årlig flere vindusarbeider, herunder rehabilitering, restaurering og større og mindre reperasjoner. Arbeidet utføres ofte i forbindelse med at bygningen er vernet, fredet eller har annen antikvarisk interesse.

Atlungstad Bryggeri

Området blir i dag behandlet under Kulturminneloven for å få fredet av bygningene på brennerianlegget. Historien går tilbake til 1855 da Atlungstad Brænderi ble stiftet, det var regelmessig drift på anlegget nesten 150 år etter. I dag er det et nasjonalt industrielt kulturminne og det er mulig å delta på omvisninger på området, se nærmere informasjon på Atlungstad Brenneri sine sider: http://atlungstadbrenneri.no/

« »