Verksted Ryen

Art, omfang og kompleksitet
Alliero fasadesikrer bygget samt registrerer og utarbeider tilstandsvurdering.

Oppdragets økonomiske verdi
Estimert kr 8.000.000,-

Tidspunkt for utførelse
2013 – pågående

Annet
Alliero benytter teknsik bistand fra Multiconsult AS ved Halvor Winsnes.

 

« »