Utvendig oppussing av vernet bygning

Årnes Pakkhus skal i løpet av høsten 2017 få en runde med malekosten og stå ferdig før vinteren setter inn. Pakkhuset som er en vernet bygning er en del av eiendomsmassen til Bane Nor som står på Årnes Stasjon i Akershus. Pakkhuset er ilagt vernestatus så arbeidet som utføres der vil være i henhold til de føringer som er satt og representative for byggets alder.

Arbeider på vernet bygning og jernbanestasjon

Pakkhuset som ble oppført på 1800-tallet vil få et nytt malingsstrøk og restaurerte vinduer. Profiler som er i dårlig stand vil bli tatt ned og restaurert på vindusverkstedet til Alliero i Oslo. Kompletteringen vil bli utført i senvokst malmfuru og skal være en kopi av den opprinnelige profilen. Vinduer som skal restaureres vil bli rekittet og få byttet glass der det er nødvendig. På grunn av plasseringen til bygget ved jernbanespor og høyspentledning stilles det ekstra krav til sikkerhet. Alle som jobber på prosjektet har også gjennomgått sikkerhetskurs på nett og på stedet.I tråd med metodene som ble brukt for 200 år siden vil hele bygningen bli malt i linolje, nærmere bestemt vil vi bruke kaldpresset kokt linolje.

« »