Utvendig oppussing av Sandbakken Sportsstue

Alliero har utført en utvendig oppussing av Sandbakken Sportsstue. Byggene som har vært i bruk som sportsstue siden 1959 har fått ett nytt malingsstrøk og fått rehabilitert deler av taket. Siden august 2005 har Sandbakken Sportsstue vært på Oslo Byantikvars gule liste som bevaringsverdig bygningsmiljø. Dette setter ekstra krav til vedlikehold og restriksjoner for utvendig endring av bygningene. Selve Sandbakken har røtter helt tilbake til 1700-tallet.

Utvendig oppussing

Tre bygninger på tunet er malt fra topp til tå av vår malingsavdeling. Også vindskier, vegger, vinduer og dører har fått ett nytt malingsstrøk. Fasade- og takavdelingen har bidratt med å skifte takstein på alle tre bygninger. I tillegg er en del råteskader som var under taksteinen skiftet ut og det er etablert lufting i taket. Det er også gjort en jobb med å rette opp skjevheter som har kommet av at bygningen har sunket sammen, dette er vanlig på eldre bygninger. Utover dette er det også montert nye takrenner og nedløp i sink. Det er gjenstår en vegg som ikke er malt, denne vil bli tatt til våren når forholdene tillater det. Vi anbefaler likevel å ta søndagsturen innom Sandbakken Sportstue.

Verdi på prosjekt

1.700.000 kr

Rolle i prosjekt

Hovedentreprenør

For å se nærmere på de aktivitetene Sandbakken Sportsstue tilbyr kan du følge denne linken: http://www.sandbakken-sportsstue.no/

Kilder: Sandbakken Sportsstues nettsider

« »