Utskifting av tak på Villa Gjøa

I forbindelse med rehabilitering av Villa Gjøa skal blikkenslageravdelingen til Alliero utføre utskifting av tak på hele bygningen. Arbeidet vil utføres som en del av rammeavtalen Alliero har med Statsbygg.

Utskifting av tak

Ved utskifting av tak på en vernet bygning settes det strenge krav til bruk av materiale og metoder. Siden bygningen er rehabilitert ved flere anledninger må det også tas med i vurderingen hvilken periode taket skal tilbakeføres til. Alt arbeidet vil bli utført i samarbeid med Riksantikvaren og arkitekt for å sikre en optimal gjennomføring. Mens blikkenslagerarbeid tidligere var et manuelt arbeid er det i dag «bedre» og lettere metoder for å jobbe med metall. De ulike metodene som blir valgt vil være en vurdering basert på funn når ødelagte og skadede deler skal byttes ut.

Om Villa Gjøa

Villa Gjøa ligger på Bygdøy og er en del av Bygdø Kongsgård. Villaen er bygd på slutten av 1800-tallet og hadde tidligere navnet Villa Sophia. Bygningen er bygget i sveitserstil og er i dag fredet etter Kulturminneloven. Selve bygningen er ombygget og endret på ved flere anledninger, dermed er også det ulike dateringer på deler av bygningen.

Bildet er ikke tatt ved eller av Villa Gjøa.

« »