Utbygging av omsorgsboliger

I september starter entreprenøravdelingen til Alliero med utbygging av tre omsorgsboliger i tilbygg til eksisterende boliger. I byggeperioden på ca 8 mnd skal eksisterende virksomheten ha kontinuerlig drift samtidig. Alliero har rolle som totalentreprenør i prosjektet og skal forestå den totale koordinering og planlegging, prosjektering og utførelse. Utbyggingen skal ende med nøkkelferdige leiligheter, samt ett flott utomhusområde.

Grunnarbeid, utbygging og utomhusarbeid

Arbeidet som ferdigstilles i mai 2018 skal utføres i henhold til TEK10 og inkluderer også grunnarbeider. Det skal legges asfalt på tilhørende parkeringsplass og bygges platting rundt leilighetene. Før overlevering skal det også plantes hekker og merkes parkeringsplasser. Leilighetene som bygges skal totalt ha ett areal på 300 kvadratmeter og bygges i en etasje. Tilbygget vil utføres i samme stil som eksisterende bygg. Fra Alliero er det Lars Birger Aasterud som er prosjekteringsleder og Tore Rønningen som er prosjektleder.

Kontraktssum

ca. 10 millioner

Kontraktsform

Totalentreprenør

« »