Uranienborgveien 6 – fasader og tak

Uraninenborgveien 6 er tegnet av arkitekt Georg Andreas Bull og ble oppført i 1867.

Huset er oppført i pusset tegl over halvannen etasje, og er utført i en enkel tudorgotikk. Hovedfasaden består av en symmetrisk hoveddel med gavlprydet midtrisalitt, og en sidedel med verandaparti. Gesimser og smijern er utsmykket med stilisert planteornamentikk.

Kontraktssum: ca kr 9.000.000,-
Ferdigstillelse:

Utført arbeid:
– Full utskiftning av all mur
– Full utskiftning av all stukkatur
– Utskiftning av tak

« »