Tveita Skole

Art, omfang og kompleksitet
Alliero AS utførte fasadesikring av teglfasader for Undervisningsbygg. Arbeidene ble utført under skole i drift. Arbeidsoppgaver, utskiftning av tegl over dekninger, etablering av dilitasjonsufger og etterforankring med BI-fix systemet.

Oppdragets økonomiske verdi:
Kr 3.200.000,-

Tidspunkt for utførelse:
2010

« »