Torggata 5

Kontraktsum:    ca 140 000,-
Oppstart:            Mai 2014
Ferdigstillelse:   Mai 2014

Utførte arbeider:
– Tak og fasadearbeider

« »