Tordenskioldsgata 12

Art, omfang og kompleksitet
Alliero har fått oppdraget med fasadesikring av dette bygget. Utskifting av eksisterende teglvegger, etterforankring alle fasader, etterspekkeing av alt murverk, rehabilitering av alt murverk, etablere dilitasjonsfuger (16 stk), Rens av all tegl fasade (STS Pasta Rens), oppgradering inkludert malearbeider av alle vinduer, oppgradering av solskjermer og diverse blikkenslagerarbeid.

Oppdragets økonomiske verdi
Ca kr 17.000.000,-

Tidspunkt for utførelse
2013

Annet
Arbeidet er utført i samarbeid med Multiconsult AS ved Halvor Winsnes.

 

« »