Tilbakeføring av Myntkabinettet

I løpet av våren har vi utført en tilbakeføring av Myntkabinettet som er i Historisk Museum i Oslo. Myntkabinettet er en del av den faste utstillingen til Historisk Museum. Historien for rommet går helt tilbake til 1904! Museet selv er en av byens flotteste jugend-bygninger. Jobben som er utført er gjort som en del av rammeavtalen vi har med Universitetet i Oslo.

Tilbakeføring – 113 år tilbake i tid

Når ett rom – eller en bygning – skal tilbakeføres krever det en god del forarbeid. Som en del av jobben er det gjort en undersøkelse av rommet og overflater. Arbeidet er gjort av vår antikvarisk ansvarlig og konservator fra Universitetet i Oslo. I dette har det blitt tatt prøver fra rommet og funnet tilbake til de farger og det uttrykket som er brukt i rommet når det første gang ble oppført. Maling, gullblad og «mønster» er utført på samme måte som det ble gjort i 1904, ett arbeid som er krever mye detaljfokus og en stødig hand.

Utfordringer med jobben

Våre malere har fått kjenne på utfordringer de ikke vanligvis møter. Rommet i seg selv har mange sikkerhetselementer og det krever forsiktighet slik at alarmer ikke utløses ved uhell. Ett gammelt bygg som Historisk Museum har heller ikke samme utlufting som nyere bygninger. Og ved å bruk av oljemalinger kan dette bli en utfordring, all ære til våre malere som har løst denne oppgaven flott og innenfor tidsplanen. Alt i alt er vi fornøyd med hvordan rommet har blitt seende ut og gleder oss til å se det bli tatt i bruk.

Om du ønsker å se nærmere på utførelsen og utstillingen kan du se nærmere på åpningstider på museets nettsider: https://www.khm.uio.no/forskning/samlingene/myntkabinettet/

« »