Teatergata 2 – Toga gården – fasader

Det er nå kun skallet som er originalt. Bygget er kjent som «Togagården» etter en resturant  som holdt til her en gang i tiden. I dag tilhører bygget regjernigskvartalet og departementene. Dette er en forretningsgård fra omkring forrige århundreskifte (nærmere bestemt 1899), med tegl i to farger, rikelig med ornamentikk, og  glass og naturstein i de to nedere etasjene. Her er det brukt en mørkt rødbrun, polert tønsbergitt.

Kontraktssum: ca kr 4.000.000,-
Ferdigstillelse:

Utført arbeid:  
– Mur og pussarbeider
– Skiftet tegl og stein i fasade
– Utført reparasjoner av trekninger/omramminger i fasader
– Alt materialvalg er iht til Byantikvaren anvisninger

« »