Stortinget, Presidentfløyen

Art, omfang og kompleksitet:
Fasadesikring, herunder glass og stål, sikring og gjenoppbygging innside fasade, ved bruk av spesialmaterialer, omlegging av ca 1200 m2 tak samt vindusrehabilitering. Montert sikkerhetsvindu på innsiden da fasaden er vernet. Maling av innvendige kontorer. Prosjektet har vært teknisk krevende, ytterligere informasjon kan ikke gis av sikkerhetshensyn. Prosjektet var underlagt Riksantikvaren.

Oppdragets økonomiske verdi:
Ca kr 10 000 000,-

Tidspunkt for utførelse:
2013

Annet:   

  • Ombygging av teknisk rom på  loft
  • Omtekking av tak, kobbertekking (skifer og blikkenslager), takbelegg med Monopolar (asfalttekking) og blikkenslager
  • Rensing og etterspekking av utvendig teglfasade og granittsokkel
  • Oppgradering og malerarbeid på alle vinduer
  • Stillasarbeider
  • På dette prosjektet ble det satt opp en stillasduk med fotokopi av Stortinget
  • Alle arbeidene er utført etter BYA/Riksantikvarens anvisninger

 

« »