Stortinget (Akersgaten og indre gård)

Klimaskallprosjekt. Fasaden ser lik ut men er isolert og tilbakeført i sin helhet. 270 vinduer er rehabilitert.

Kontraktssum: 17.000.000
Ferdigstillelse: Hovedprosjekt ferdig 24. september 2012, tilleggsarbeider ferdig 2013

Utført arbeid:         
–        Restaurering av vinduer
–        Ventex system fasade
–        Natursteinsarbeider
–        Blikkenslagerarbeider
–        Tømmerarbeider
–        Malerarabeider

 

« »