Storgaten 36 (Mangelsgården) – restaurering

Alliero har utbedret store deler av bygningsmassen i Storgaten 36. Dette er en av Oslos eldste bygninger, opprinnelig fra 1698 med noen sener ombyggninger. Denne bygningsmassen har fra gammelt av vært asyl for kvinner, menn og barn. Området og bygningen er fredet og intensjonen er at området skal fremstå som det en gang var. Vi benytter våre beste fagfolk innenfor fagområdet lafting og bindingverk.

Kontraktssum:                       ca kr 5.000.000,-
Ferdigstillelse:

Utført arbeid:
– Avstivet takkonstruksjon
– Fjernet puss og teglvegg
– Puss utvendig fasade – rabbitcpuss med kalk fra Frantzefoss Bruk

Det foregår nå registrering av NIKU og BYA, før arbeidene.

« »