Storgata 36 – nytt sprøyterom i Oslo

Innvendig ombygging av deler av 1. etg., kjeller og utenomhusarbeider for nytt sprøyterom i Oslo med stort fokus på løsninger vedrørende sikkerheten til personalet.

Oppdragets økonomiske verdi: 7 millioner kroner
Tidspunkt for utførelse: juli – desember 2013

Annet
Areal 300 m2
Stor brukerbelastning
Etablert dusjrom for assistert rengjøring
Etablert personalkjøkken

« »