Stillas på Nationaltheatret

I mai satt stillasavdelingen til Alliero opp stillas på Nationaltheatret i Oslo. Stillaset er satt opp i forbindelse med nødsikring av fasaden. Stillaset som nå kan sees av forbipasserende har vært en utfordrende og spennende jobb for avdelingen.

Godt synlig stillas

På grunn av for dårlig avrenning på taket eroderer gesimsen og det var nødvendig med sikring for å hindre at deler falt ned på gaten. I utgangspunktet ble det etablert en permanent understøttelse av takskjeggene som stikker ut der mange ferdes. Nå er det i tillegg til de permanente understøttene satt opp stillas på siden mot Universitetsplassen, på kuppelen og på lanternen. Dette stillaset er satt opp for å komme til for å utføre lekkasjesøk.

Stillasavdelingen leverer stillas til Allieros prosjekter, men tar også på seg oppdrag for andre entreprenører.

Les mer om nødsikringen av fasaden i Bygg.no

« »