Sørligata 8 – ombygging av industribygg til leiligheter

Alliero fikk i oppdrag å bygge 68 nye leiligheter i det tidligere industribygget i Sørligata 8.

Kontraktssum:                       ca kr 54.020.000,-
Ferdigstillelse:                        2011

Utført arbeid:
– rivearbeid
– innvendig ombygging til leiligheter
– utskiftning av vinduer
– fasaderehabilitering
– utenomhusanlegg

« »