Søndre Åsen BRL

Art, omfang og kompleksitet
Dette prosjektet er delt inn i 3 delprosjekter, da det totalt er 11 blokker.

Det skal utføres rehabilitering av puss og teglfasaden. Vinduene skal delvis skiftes ut  og de som ikke skiftes males. Det skal utføres takarbeider, omfattende mur- og pussarbeider og balkongrehabilitering med realkalisering. Borettslaget er fra 1950-tallet.

Oppdragets økonomiske verdi
Kr 40.000.000 (del 1 og 2)
Del 3 er ikke kontraktsfestet ennå, men prosjektet vil da ha en kontraktsum på kr 70.000.000,-

Tidspunkt for utførelsen
Oktober 2014 – mai 2016

Annet
Alliero utfører på dette prosjektet mur- og pussarbeider, fasadeisolering 5 000 m2 med pussisolasjonssystem med super EPS fra Mapei, utskiftning av vindusoverdekninger, utbedring av teglfuger, vindusutskiftning, betongrehabilitering av balkonger, takutskiftning, blikkenslagerarbeider samt riving av eksisterende takplater, delvis undertak og ny alusink båndtekking

« »