Sogn Studentby

Betongrehabilitering av 46 balkonger og nye rekkverk.

Kontraktsum:         ca 2 700 000,-
Oppstart:                 April 2014
Ferdigstillelse:       September 2014

Utførte arbeider:

« »