Sinsen Terrasse 1-9

Kontraktsum:     ca kr 1 800 000,-
Oppstart:             April 2014
Ferdigstillelse:    September 2014

Utførte arbeider:
– Rehabilitering av gesims
– Nye vinduer
– Maling av vinduer og dører
– Maling av fasade

« »