Sats Elixia Akersgata

Det har blitt utført en total rehabilitering av lokalene og de er blitt omgjort til et nytt SATS treningssenter.

Tidspunkt for utførelse 2013 – 18. januar 2014

Vi har blant annet:
Revet vegger, laget nye saler
Oppsetting av nye vegger
Nye gulv, fliser, gulvbelegg etc
Omgjøring av garderober
Diverse endringer VVS
Omgjøring av el-anlegg
Nytt resepsjonsområde
Diverse ventilasjonsarbeider

 

« »