Sagene Brannstasjon – total rehabilitering

Utvendig og innvendig rehabilitering og ombygging, samt omtekking av tak på Sagene Brannstasjon, Norges eldste brannstasjon i drift. Brannstasjonen ligger på Torshov/Sandaker, at stasjonen fremdeles heter Sagene henger igjen fra flyttingen fra Sagene i 1914. Leif Juster vokste opp her og hans far var i sin tid brannmester på stasjonen.

Innvendig blir samtlige plan rehabilitert, de tekniske anleggene blir oppgradert og modernisert. Det bli nytt vanninntak knyttet til offentlig ledningsnett.

Utvendig blir fasaden tilbakeført til opprinnelig stand 1914, da den blir kalkpusset og skurt.

Kontraktssum: ca kr 14 500 000
Ferdigstillelse: 2010

Utført arbeid:   
Totalentreprise alle byggfag
– Tømmer
– Mur og puss
– El
– Ventilasjon
– Rør
– Maling
– Vindusrehabilitering

« »