Sæterhytten

Sæterhytten ble bygd i 1851 og var opprinnelig et badehus som lå ved stranden til lystslottet Oscarshall. Badehuset ble i 1862 bygd om og gjenoppført på Dronningberget. Fra 1870 og frem  til 1960 – tallet ble hytten brukt som serveringssted. Hytten har også vært brukt som bosted og galleri. Fra mai 2011 er Sæterhytten blitt tilgjengelig for publikum som søndagskafe og selskapslokale.

Kontraktssum: ca kr 4 000 000,-
Ferdigstillelse:

Utført arbeid:  
– Totalrehabilitering
– Bygget er plukket ned fra utsiden og inn til reisverket
– Bygget er delvis plukket ned fra innsiden
– Panel, lister og lignende er sendt til Bratfossverkstedet for restaurering
– Behovet for nytt treverk har vært minimalt da gammelt treverk har blitt restaurert
– All innvendig dekorasjon er totalrestaurert
– Halve bygget ble undergravd og  fundamentert på nytt
– Ny steinmur
– Nytt tak
– Oppdaterting av peis og pipe
– Etablering av nytt sprinkleranlegg
– Nytt teknisk rom i kjeller
– Nytt «storkjøkken» med serveringsdisk
– Sidebygning / garasje ble revet og erstattet med nytt service-bygg med kontor, publikums toaletter, dusjer, søppelrom med kjøling etc.

Prosjektet har vært underlagt Riksantikvaren.

« »