Rustad Skole

Art, omfang og kompleksitet
Arbeidene ble utført under skole i drift. Arbeidet besto i sikringsarbeider av teglfasader med utskiftning av teglstein og armering. Etterforankring med BI-fix systemet. Utskiftning av diverse beslag.

Oppdragets økonomiske verdi:
Kr 1.200.000,-

Tidspunkt for utførelse:
2011

« »