Restaurering av Tøyen Hovedgård

Vår avdeling for antikvarisk bygningsvern har utført restaurering av Tøyen Hovedgård i samarbeid med Forsvarsbygg. Bygningene har røtter tilbake til middelalderen og de eldste delene av den nåværende bygningen stammer fra 1670-årene.

Omfattende istandsetting og restaurering

Det er utført en omfattende istandsetting og restaurering på hovedgården og nå er Tøyen Hovedgård i bruk som representasjons- og møtelokale for Universitetet i Oslo. Arbeidene som utføre har vært på vinduer, vegger og på grunnmur. Det er spunset ødelagt treverk på veggpanel og vinduer, samt malt opp med linoljemaling. Det er flere fagavdelinger i Alliero som er involvert i jobben som er utført.

Arbeid på vernede bygninger

Alliero utfører årlig flere prosjekter på bygninger som har ulik vernestatus. Tøyen hovedgård som er forskriftfredet og en av Oslos eldste kjente tømmerbygninger har store krav til bevaring og herunder høye krav til arbeidet som utføres.

Kontraktsum
1.1 mill

Byggeperiode
Mai 2016 – august 2016 prosjektet vil fortsette for samme periode neste år.

 

« »