Rehabilitering av vinduer på vernet bygård

Nå i mai starter vindusverkstedet vårt med arbeid i C. A. Pihls gate 1, det skal utføres rehabilitering av vinduer i bygården. Alle vinduer i boligblokken i Oslo skal rehabiliteres i løpet av sommeren. Bygården som ligger på Frogner i Oslo er vernet etter plan- og bygningsloven (PBL), arbeidet vil dermed utføres i henhold til teknikker som var i bruk når bygården ble bygd. Bygården er fra andre kvartal på 1900-tallet og har alltid vært i bruk som boligbygg.

Arbeidet skal utføres ved at vindusrammene demonteres og fraktes til vårt vindusverksted for rehabilitering. Vinduskarmene blir rehabilitert på stedet og vil ikke bli demontert.

Arbeidet forventes å være ferdigstilt i august 2017.

Verdi på prosjektet

ca. 1,2 millioner

« »