Rehabilitering av terrasser og balkonger i Ullernskogen

I mai startet rehabilitering av terrasser og balkonger i Ullernskogen Boligsameie, sameiet ble oppført på 1980-tallet og består av 10 terrasseblokker med totalt 200 seksjoner. Stillas til prosjektet leveres av stillasavdelingen til Alliero. Planlagt ferdigstillelse er i løpet av våren 2018.

Rehabilitering av terrasser og balkonger

Arbeidet som er planlagt gjennomført er betongrehabilitering av utvendige terrasseblokker, forbehandling og påføring av ny overflatebehandling på alle utvendige betongoverflater. Ddet utføres overflatebehandling av rekkverk og levegger, samt at også utvendige panelkledning, vinduer og dører på terrasser og balkonger skal overflatebehandles. Nytt nedløpssystem skal monteres fra terrasser og betongblomsterkassene får nye avrenningsrør. Blomsterkasser skal tømmes og få fylt nye jordmasse og utekraner skal etableres på terrasser. Hver seksjon får opsjon om flislagt nytt gulv på sin leilighet.

Kontraktssum

ca. 22 millioner

Kontraktsform

Hovedentreprise

« »