Rehabilitering av tak og etablering av nye kontorlokaler

I løpet av sommeren 2017 skal Alliero gjennomføre rehabilitering av tak på en av bygningene på Oslo Hospital, i samme entreprise skal det etableres kontorlokaler i loftetasje. Oslo Hospital består av flere bygninger og det er bygningen som tidligere er kalt «Damehjemmet» arbeidet skal utføres i. Av arbeidet som utføres er Alliero er hovedbedrift og stillaset blir levert av Alliero stillasavdeling.

Rehabilitering av tak

På grunn av tilstanden på taket til «Damehjemmet» var det nødvendig med en total rehabilitering av taket. Alle gamle takplater skal rives utenfra og taket skal lektes opp i samme prosjekt. På grunn av endring av loft fra råloft til kontorlokaler vil det etableres lufting i taket. Første del av prosjektet vil være å rehabilitere taket før vi starter arbeidet inne. Som en del av etableringen av kontorlokaler vil det bli montert takvinduer. Bygget det jobbes på er kommunalt listeført og det er derfor innhentet godkjennelse fra kommunen for å legge inn vinduer. Det totale arealet på taket er på ca 350 kvadratmeter.

Etablering av kontorlokaler i gammelt råloft

Som nevnt tidligere skal øverste etasje i bygningen endres fra råloft til kontorlokaler. De nye kontorlokalene vil få et samlet gulvareal på 300 kvadratmeter, lokalene vil fremstå som nye med helt nye skillevegger og kontorfronter. Frontene på de 10 kontorene som etableres vil være utført i glass for å utnytte lyset som kommer inn via de nye takvinduene. I tillegg til nye lokaler vil det bli etablert en ny trapp til loftsetasjen for å overholde krav til brannsikkerhet.

Stillaset til prosjektet er levert av Allieros stillasavdeling.

Kontraktssum

Ca. 4,2 millioner

 

« »