Regjeringens representasjonsanlegg

Regjeringens representasjonsanlegg omfatter eiendommene Inkognitogaten 18, Riddervolds gate 2, Parkveien 45 samt hagen i Parkveien 45-47 og utgjør enden av et kvartal avgrenset av Parkveien, Riddervolds gate og Inkognitogaten. Byggene er oppført i perioden 1877 til 1882. Bygningene har blitt knyttet sammen med to nybygg og man oppnår et funksjonelt og arkitektonisk helhetlig anlegg. Riddervoldsgate 2 vil bli benyttet til utvidelse av soveroms- og møteromskapasiteten i Parkveien 45, mens Inkognitogate 18 vil bli benyttet til bolig og representasjonslokaler for statsministeren.

Utført arbeid:            
– Total fasade rehabilitering
– Innvendig malerarbeid
– Gulvbeleggsarbeider

« »