Øvre Grorud Brl

Arbeidene har bestått i malerarbeider i 36 stk trappeløp samt kjellerarealer.
I ettertid har det også blitt bestilt tak og fasadearbeider på fyrhuset.

Entrepriseform
Kontrakt basert på NS 8406

Byggherre
Øvre Grorud Brl

Kontraktsum
2.751.350,- eks mva

Byggeperiode
Våren, sommeren og høsten 2016

Prosjektleder: LES
Formann
Gøsta Rundquist

« »