Østbanehallen

Art, omfang og kompleksitet:
Arbeidene som er utført på Østbanehallen har vært et nært samarbeid med byggherre Rom Eiendom AS, antikvarisk avdeling Høyer Finseth og Riksantikvar. Prosjektet har vært særdeles krevende da Østbanen, et av de travleste trafikknutepunktene i Norge, var i full drift under hele prosjektet. Arbeidene som er utført på fasader er fullstendig historisk gjenskapelse av byggets opprinnelige uttrykk samt strukturell konstruksjonsmessig oppbygging med bla forsterkning og utskifting av 30 000 teglstein. Alliero satt inn nye varevinduer og har også rehabilitert samtlige vinduer som er demontert og fraktet til vårt vindusverksted på Stange for restaurering og deretter tilbakemontert.

Alliero har totalombygd taket med lufting, ny tekking i dobbelfalsett sink og i bakgård over Østbanehallen har vi lagt takbelegg, tolags Monopolar. Alle arbeidene er utført med egne fast ansatte håndverkere innen mur, restaurerning, blikkenslagerarbeider, maler og gulv-arbeider. Vi har i prosjektet hatt ca 40-50 egne ansatte til å utføre arbeidene.

Oppdragets økonomiske verdi:
Kr 80 000 000,-

Tidspunkt for utførelse:
2011-2012

Annet:
Alliero har på dette prosjektet utført vindusrehabilitering, fasaderehabilitering, takutskifting – utskifting av beslag, takrenner samt takets båndtekking, oppbygging av lufting samt takbelegg, innvendige male- og dekorarbeider, gulvlegging. Arealet er på ca 20 000 m2.

« »