Østbanehallen – innvendig

Art, omfang og kompleksitet
Arbeidene som er utført på Østbanehallen har vært et nært samarbeidsprosjekt med byggherre Rom Eiendom AS, antikvarisk avdeling Høyer Finseth og Riksantikvar. Arbeidene som er utført på fasader er fullstendig historisk gjenskapelse av byggets opprinnelige uttrykk. Alliero har også rehabilitert vinduer som er demontert og fraktet til vårt vindusverksted på Stange for restaurering og deretter tilbakemontert.  Alle arbeider er utført med våre egne fast ansatte håndverkere innenfor mur, restaurering og maler. Vi har i prosjektet hatt ca 20-30 egne ansatte til å utføre arbeidene.

Oppdragets økonomiske verdi
Ca kr 15 000 000

Tidspunkt for utførelse
2014 – 2015

Annet
Alliero har utført alt av innvendige male og murarbeider både i selve hallen og restaurantene. Vi har benyttet BASWA akustikk produkter i publikumsområder og i restaurantene.

« »