Oppføring av nytt logistikkbygg for Norgesdekk

Alliero har i samarbeid med Klimateknikk Oslo AS utført oppføring av et nytt logistikkbygg for Norgesdekk. Bygget er plassert i Ytre Enebakk og har et utleiebart areal på ca. 11.600 m2 fordelt på 550 m2 kontorfunksjoner og 10.950 m2 lager. Hele bygget er gjennomført i henhold til TEK10. Bygget ble overlevert til leietaker og kjøper den 01. september 2016.

I dette prosjektet har Allieros entreprenøravdeling i samarbeid med Klimateknikk Oslo AS hatt ansvar og risiko for samtlige kontrakter i prosjektet. Lars Birger Aasterud har utført prosjekteringsledelse og Henrik Kristiansen har hatt ansvar for anleggsledelse under prosjektperioden sammen med Fred Støen. Alliero har vært involvert i prosjektet fra start til slutt.

Prosjektdetaljer

Kontraktsform

Samarbeidskontrakt

Byggetid

August 2015 – august 2016

« »