Ombygging av treningssenter for SatsElixia

Som en del av rammeavtalen vår med SatsElixia har vi utført en ombygging på deres treningssenter på Schous Plass i Oslo. Det er utført en utvidelse og ombygging av eksisterende sal i bygningen. Alle overflater har blitt pusset opp, himling er bygget om og vegger med glass er flyttet ut. Utenfor salen er det etablert et venteområde. Arbeidet er i hovedsak utført av vår entreprenøravdeling, våre malere har bidratt med å få en «betonglook» på enkelte av veggene i salen.

Kontraktsform
Rammeavtale

Kontraktssum
300 000 kr

Byggetid
Ca. en måned

« »