Ola Narr

Kontraktsum:    ca kr 25.000.000,-
Ferdigstillelse:  Juli 2013

Utførte arbeider:
Fasadeoppussing
– Betongrehabilitering av 170 balkonger
– Nye balkongrekkverk
– Blikkenslagerarbeid
– Maling av vinduer

 

« »