Norsk Folkemuseum – restaurering av tak

Bygningsmessige arbeider i forbindelse med omlegging og utbedring av tak på diverse museumsbygninger.

Kontraktssum: ca kr 1 500 000,-
Ferdigstillelse: 2011

Utført arbeid:    
– antikvarisk rehabilitering av taksteinstak på diverse objekter
– antikvarisk blikkenslagerarbeider

« »