Norges Idrettshøyskole – NIH

Norges Idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høyskole  med særlig ansvar for forskning ogutdanning innen idrettsvitenskap. NIH ligger plassert på Sognsvann i Oslo, med direkte tilgang til friluftsområdene i Nordmarka.

Prosjektet har beståtte av etterkontroll av eksisterende bygningsmasse, samt rehabilitering og ombygging av:

  • Himlinger
  • Gulvlegging
  • Maling
  • Dører og dørautomatikk
  • Flis og membranarbeider i garderober
  • Etablering av kuldebrobrytere mot yttervegg
  • Etablering av rekkverk og gjerder
  • Diverse utomhusarbeider
  • m.m.

 

Prosjektdetaljer

Prosjekttype
Rehabilitering, tilbygg og påbygg

Kontraktstype
Regningsarbeider

Kontraktssum
Ca. 8 MNOK

«