Nordskrenten BRL

Art, omfang og kompleksitet:
Betongrehabilitering av terrasser og balkonger – 5 blokker, overflatebehandling av all utvendig trevirke, teglforblending av 10 gavler med nye blikkbeslag og nye vinduer i gavlene.

Oppdragets økonomiske verdi:
Kr 11.000.000,-

Tidspunkt for utførelse:
2012

»