Munkedamsveien 92 – rehabilitering

Munkedamsveien 92 ble i løpet av våren 2009 ferdig rehabilitert i henhold til Byantikvarens anvisninger. Prosjektet omfattet istandsetting av Portnerboligen i Munkedamsveien 92 til bruk som base for naturbarnehage. Hovedhuset brant tidlig på 1980-tallet.

Kontraktssum:                       ca kr 9.000.000,-
Ferdigstillelse:

Utført arbeid:    
Total rehabilitering innvendig og utvendig
Tømmer
Mur og puss
Maling
El
Ventilasjon
Rør
Vindusrehabilitering

« »