Møllergaten 19 – fasader

Møllergaten 19 var hovedpolitistasjon fra 1866 til 1978.  Politistasjonen og rettslokalene var i Møllergata 19, mens fengselet stod bak, med luftegård ut mot Grubbegata.  Fengselsfløyen ble revet etter at Politihuset på Grønland stod ferdig i 1978. Bygget er idag innlemmet i regjeringskvartalet.

Kontraktssum: ca kr 15.000.000,-
Ferdigstillelse: 2007 – 2008

Utført arbeid:    
– Kjemisk rens
– Mur- og pussarbeider, bruk av kalkmørtel
– Utførelse av trekninger ved bruk av sjablong
– Purkristalatmaling

ANTIKVARISK REHABILITERING

« »